Adastra zahájila v zimním semestru 2017 spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Společně s ní a dalšími společnostmi chce díky projektu DS&BI Academy přiblížit studentům reálnou praxi v oblasti Data Science a Business Intelligence.

Cílem Data Science and Business Intelligence Academy VŠE je poskytnout systematické rozšiřující vzdělání studentů v oblasti Data Science a Business Intelligence. Program vybočuje z běžného výukového plánu tím, že se zaměřuje na nejnovější technologie a přístupy ke zpracování dat a také podporou úzké provázanosti s praxí. Jednotlivé semináře jsou navíc vedeny ryze odborníky s reálnými zkušenostmi z oboru.

Pro úspěšné absolvování kurzu musí účastník vypracovat sérii semestrálních prací, které se váží k tématům kurzu. Mezi nimi jsou například základní principy Data Science a Business Intelligence, dimenzionální modelování, návrh dimenzí, modelování datového skladu, návrh a implementace technologické platformy, vizualizace dat, design reportů a dashboardů.

Adastra v DS&BI Academy

Adastra v zastoupení týmu Big Data připravuje celkem 4 pětihodinové semináře, které se uskuteční v průběhu zimního semestru 2017. Semináře proběhnou nejen ve formě přednášek, ale představí i praktické možnosti a ukázky Big Data technologií. Studenti budou pracovat na konkrétních cvičeních a své nápady a postupy mohou s odborníky Adastry přímo konzultovat.

DS&BI Academy byla zahájena ve čtvrtek 5. října, první přednáška Adastry proběhne 12. října.

 

Více informací o programu DS&BI Academy.