.

Detekce podvodného chování pomocí AI

Detekce podvodného chování pomocí umělé inteligence

Spolehněte se na náš aktualizovaný adaptabilní systém pro detekci podvodného chování.

Sofistikované algoritmy a umělé inteligence (AI) na bázi strojového učení dokáží během chvíle zanalyzovat a vzájemně porovnávat enormní množství informací, ze kterých vyhodnotí potenciální podvodné vzorce a anomálie, na které vás ihned upozorní. Ochraňte a stabilizujte s námi své zisky.

Machine Learning Fraud Detection System (ML FDS) od Adastry

Náš strojově aktualizovaný adaptabilní model pro identifikaci podvodného jednání vám poskytne:

  1. Moderní systém, v němž není třeba manuálně spravovat pravidla a aktualizace.
  2. Snížení počtu falešně pozitivních poplachů a díky tomu zvýšení efektivity při ověřování podezřelých událostí.
  3. Detekci rizikových událostí uvnitř i vně organizace.
  4. Detekci anomálií a podvodného chování – dokáže odhalit odcizený telefon a volání z něj zablokovat.

Systém na bázi neuronových sítí pracuje s provozními daty operátora i externími zdroji. Umožňuje analyzovat různé zdroje informací (data ze sítě, hlasová biometrická data při kontaktu se zákaznickou linkou či data ze sociálních sítí) a data uvádí do vzájemných souvislostí. Může fungovat samostatně, paralelně se stávajícím pravidlovým systémem jako další ukazatel, anebo jako další proměnná pro výpočet stávajícího skóre.

Identifikujte podvodná chování okamžitě

Pracujte se všemi dostupnými daty. Pro vyhodnocení podvodného chování pro vás zpracujeme dva základní typy údajů:

  • informace o zákaznících, jako např. průměrná provolaná částka za účetní období, platební morálka a velikost firmy,
  • data o událostech v síti, z nichž se skladují například údaje o čase, místě, délce a účastnících telefonního hovoru.

Předcházejte jim

S rozvojem OTT služeb v telekomunikacích, zejména mobilních plateb, významně roste hodnota potenciálního rizika. Např. při zneužití mobilních plateb mohou škody dosáhnout mnohem vyšších částek než při zneužití odcizeného telefonu voláním na prémiové linky.

Adastra podezřelé chování detekuje pomocí sofistikovaných algoritmů schopných zpracovávat velká množství nestrukturovaných dat z různých zdrojů v reálném čase. Předejděte s námi podvodnému chování jeho včasnou detekcí a neustálým laděním algoritmů umožňujících jeho odhalení.

Sledujeme:

  • Absolutní ukazatele – jedná se o skupiny limitů a pravidel aplikovaných na určité typy služeb. V praxi se používají např. pravidla na volání na barevné linky (zelené s předčíslím 800) nebo prémiové linky začínající 90x, volání do exotických destinací nebo nadměrné volání z nově zřízené telefonní linky u zákazníka bez jakékoliv historie.
  • Relativní ukazatele – se snaží postihnout změnu v chování zákazníka. Každý uživatel nebo skupina uživatelů telefonní sítě má uložen svůj profil, který se průběžně vyvíjí, a porovnává se s jeho aktuálním chováním v geografickém kontextu.
40mld

35-40 miliard dolarů ročně dosahují celosvětové ztráty způsobené podvodným chováním. Tempem 11-25 % ročně tyto ztráty každoročně rostou. Pro porovnání: celkový růst výnosů v telekomunikacích se pohybuje mezi 3-8 % za rok.

Nehazardujte s důvěrou svých zákazníků

A minimalizujte počet „planých poplachů“. Naše systémy analyzují podezřelé vzorce chování a generují upozornění. Využívají i učící se algoritmy založené na pravidlových a data miningových principech, které na základě průběžného vyhodnocování úspěšnosti svých vlastních předpovědí (porovnáním předpovědi a reality) automaticky mění nastavené parametry. Zajišťujeme tak neustálé zvyšování úspěšnosti v detekci podezřelých případů a stále vylepšujeme přesnost upozorňování. Současně také minimalizujeme možná falešně podezření (případy, kdy je korektní chování označeno jako podvodné).

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Jiří Balcárek

Ředitel divize Telco a Retail

Jiří Balcárek