.

Big Data

Big Data

Vaše budoucí zisky stojí na datech. Vezměte si je.

Pro ukládání a zpracování velkých objemů dat budujeme datové a analytické platformy on-premise, na cloudu nebo jejich kombinaci, tj. hybridní platformy.

None

Objem dat neustále roste, a tak jejich koncepční a systematické sbírání, ukládání a zpracování získává na významu nejen u velkých společností, ale i u středně velkých podniků. Pro obchodní využití a manažerské rozhodování začínají data hrát klíčovou roli. My v Adastře umíme z dat vytěžit byznysové informace, víme, jak data propojit, vizualizovat a analyzovat. Dodáme vašim datům přidanou hodnotu. Naši profesionálové se vám o data kvalitně postarají a pustí se s vámi do úloh, o kterých se vám dosud jen snilo.

Big Data pro velké i střední firmy

Big Data dnes produkuje každá středně velká i větší firma, ať už se pohybuje v oblasti financí, telekomunikací, retailu, e-commerce nebo samotné výrobě. Data vytvářejí jejich systémy, výrobní linky i klienti. Stačí je zachytit. Mohou mít podobu různých logů, transakcí, signálních dat, senzorických dat, textů, obrázků, hlasů či videí. Už jste se zamýšleli, která data byste mohli skutečně využít? Ať už pro optimalizaci výroby a procesů, inovace obchodních postupů či komunikaci s klienty? Datově řízená společnost je za dveřmi.   

Koncept tvorby datových a analytických platforem, které Adastra navrhuje a implementuje, mj. zahrnuje:

 • zajištění dat v dávkách i real-time režimu,
 • ukládání a zpracování dat do užitečné podoby,
 • integraci datových zdrojů na jedno místo,
 • tvorbu hybridního Data Lake (onpremise i v cloudu),
 • přesuny dat z databází, datových skladů, on-premise platforem i cloudů a zpět pomocí nástroje Adoki,
 • zprovoznění linek na zpracování tokových dat (streaming),
 • automatizaci datových transformací,
 • tvorbu datových katalogů,
 • architektonické koncepty začlenění datových a analytických platforem do IT architektury,
 • monitoring a údržbu,
 • doplnění funkcionalit aplikačním vývojem na míru, např. výkonné a škálovatelné aplikace ve Scale,
 • vizualizaci, základní i pokročilou analytiku (Data Science),
 • šíření osvěty o datových platformách a technologiích Big Data (školení a workshopy na míru).
95 %

Podle časopisu Forbes 95 % organizací uvádí, že potřeba spravovat nestrukturovaná data představuje pro jejich podnikání problém. Adastra jim s ním umí pomoci.

Co s daty na platformách děláme?

None

Tím, že se data dají relativně jednoduše zpracovávat téměř v reálném čase, a tím, že máme mnohem bohatší databáze, dnes můžeme Big Data považovat za zlatý důl. Sběr a analýza velkých dat vám totiž pomůže lépe pochopit nejen firemní procesy na každé úrovni řízení, ale také chování a přání zákazníků.

Některé firmy ale neumí z tohoto zlatého dolu vytěžit nic a v záplavě dat se spíše topí. Řešením je užší spolupráce IT oddělení s byznysem, která je pro efektivní využití technologií datových platforem nevyhnutelná. Je potřeba si vyjasnit, co všechno bohatší datové zdroje mohou do firmy přinést, kde všude se mohou uplatnit.

Benefity velkých dat:

 • umožňují sledovat různé situace okamžitě i za dlouhou historii,
 • šetří náklady,
 • umožňují nahlížet na různé události z různých pohledů (např. přes různá oddělení) a získávat komplexní pohled,
 • umožňují rychlejší a koncepčnější rozhodování,
 • pomáhají pochopit situaci na trhu,
 • přispívají k vývoji tržně úspěšného produktu.
1 mld.

Naše platforma pro telekomunikačního operátora denně zpracuje více než 1 miliardu záznamů.

Příklad z praxe - platforma za 3 měsíce

Významnému českému poskytovateli internetu jsme postavili Big Data platformu na ukládání provozních síťových dat. Cílem bylo dodat řešení, které není vázáno na konkrétního výrobce hardwaru či typ serveru a zároveň bylo vynikajícím základem pro návazné aktivity a rozvoj. Tzn. nad uloženými daty lze efektivně vybudovat kompletní reportingovou vrstvu a informace zpřístupnit a vizualizovat koncovým uživatelům.

Výsledek

Za 3 měsíce jsme postavili a předali do provozu Big Data řešení, které umožňuje škálování výpočetního výkonu a snadné rozšiřování diskové kapacity dle budoucích potřeb zákazníka. Počáteční úložná kapacita platformy se blíží 1 PB, zpracovává 300 výpočetních vláken a disponuje 2,5 TB operační paměti. Reálné průtoky dat se pohybují v desítkách miliard denně.

10

Desítky miliard dat denně protečou datovou platformou, kterou jsme vybudovali u přeního poskytovatele internetu.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Dagmar Bínová

Big Data Science Lead

Dagmar Bínová

Jakub Augustín

Big Data Competency Lead

Jakub Augustín