Školení


Big Data v IT architektuře

Termín:

11. 9. 2019, 9:00

Trvání:

2 dny

Cena:

21 900 CZK

Cena je bez DPH

Místo konání:

Praha

Unikátní školení zaměřené na Big Data v IT architektuře

Digitalizace společností generuje masivní datové objemy a přináší s sebou celou řadu úloh zaměřených na data. Pro velké objemy dat, nestrukturovaná data, jejich zpracování, ukládání a využívání pro byznys je vhodné využívat adekvátní „Big Data“ platformy. Díky workshopu zaměřenému na Big Data se zorientujete v různých technologických konceptech, představíme vám rozličná cloudová a on-premise řešení a vysvětlíme, kdy a za jakých podmínek jedno z nich nebo jejich kombinaci použít.

V rámci dvoudenního workshopu se dozvíte vše podstatné o Big Datech a nejrozšířenějším úložišti Hadoop. Zjistíte, proč si platformu pořídit, jak a na co Big Data aplikace použít. Poznáte specifika cloudových služeb i výhody a nevýhody on-premise prostředí Big Dat. Uvidíte modelové příklady, kde se Big Data koncepty osvědčují, i jaké jsou možnosti integrací do okolního IT prostředí.

Během workshopu se zaměříme především na problémy, které se mohou vyskytnout při pořizování a začleňování Big Data platformy do IT prostředí společnosti. 

Pro koho je workshop určen

Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět proč a jak si pořídit Big Data platformu. Zejména pro:

 • IT architekty
 • manažery IT
 • specialisty na Big Data 

O programu

Co se naučíte

 • Přínosy Big Data technologií
 • Přehled o Big Data technologiích
 • Koncept Big Data architektury
 • Co je to Hadoop a k čemu se typicky používá
 • Jaké jsou Hadoop distribuce
 • Jaké jsou součásti Hadoopu a podle čeho vybrat tu správnou pro řešený problém
 • Klíčové nástroje pro pořízení dat a práci s daty
 • Principy datových přenosů
1. den

Program 1. dne

Představení, agenda

 • ​​Rychlé představení účastníků a seznámení s agendou workshopu

Úvod do Big Data technologií

 • Představení konceptu Big Data
 • Klíčové vlastnosti Big Data technologií
 • Proč Big Data technologie vznikly a k čemu slouží
 • Jak přistoupit k architektuře Big Data platforem
 • Představení Hadoop distribucí

Úvod do cloud a on-premise variant

 • Klíčové vlastnosti on-premise Big Data platforem
 • Klíčové vlastnosti cloudových Big Data platforem
 • Jaké je typické použití obou variant platforem 

Nástroje Hadoop

 • Přehled klíčových nástrojů Hadoop
 • Osvědčené nástroje dle účelu
 • Jaký nástroj na co použít – osvědčené postupy
 • Nástroj pro získání dat online – Kafka
 • Nástroj pro analýzu dat – Spark

Jak realizovat datové přenosy

 • Jednorázové získání dat
 • Dávkové zpracování dat
 • Real-time (průběžné) zpracování dat 

Co se naučíte

 • Specifika on-premise prostředí Big Dat
 • Specifika cloudových služeb Big Dat
 • Modelové příklady, kde se Big Data koncepty osvědčují
 • Jaké jsou možnosti integrací do okolního IT prostředí
 • Klíčové aspekty pořizování Big Data platformy
 • Klíčové aspekty začleňování Big Data platformy do IT prostředí společnosti
 • Přístupy k zabezpečení Big Dat
2. den

Program 2. dne

On-premise prostředí Big Dat

 • Specifika on-premise Big Data platforem
 • Architektura on-premise Big Data platforem
 • Klíčové faktory pro konfigurování platformy
 • Příklady velikosti, výkonu a rychlosti platformy pro různé účely
 • Aspekty ovlivňující vlastní pořízení HW a SW pro platformu
 • Licenční modely a podpora

Cloudové prostředí Big Dat

 • Specifika Big Data platforem na cloudu
 • Možnosti a podpora cloudového řešení u různých poskytovatelů cloudových služeb
 • Architektura řešení cloudových Big Data platforem
 • Klíčové faktory pro konfigurování platformy
 • Příklady velikosti, výkonu a rychlosti platformy pro různé účely
 • Princip a dopady vypínání a zapínání cloudových služeb
 • Licenční modely a podpora

Integrace Big Data platformy do IT prostředí společnosti

 • Osvědčený postup nasazování Big Data platforem
 • Význam POC projektů, laboratoří, edukace, školení
 • Role byznysu a úlohy pro byznysové využití platformy

Zabezpečení Big Data platforem

 • Šifrování Big Data platforem na cloudu a on-premise
 • Integrace do IT infrastruktury z hlediska zabezpečení

Organizační a praktické informace

Organizační informace k workshopu

 • Základní formát je dvoudenní
 • Minimální počet zájemců pro konání workshopu je 5, maximální počet je 10 účastníků
 • Workshop se koná v prostorech spo­lečnosti Adas­tra

Výhodou jsou znalosti v oblastech

 • Informační systémy a technologie
 • Podnikové IT systémy
 • Informatika

Úlohy

 • Součástí workshopu je sada úloh, při nichž si sami vyzkoušíte, jak řešit různé use casy a navrhnout novou IT architekturu při konkrétním zadání.
 • Budete řešit skutečné byznysové problémy.

Diskuse

 • Interaktivní forma workshopu vám umožní diskutovat o obecných i konkrétních problémech se zkušenými lektory i dalšími účastníky workshopu.
 • Počet účastníků je omezen tak, aby měl každý dostatek prostoru k diskusi a samostatné práci.

Technické předpoklady

 • Workshop je určen pro účastníky se základní znalostí programování v Pythonu
 • Účastníci workshopu nepotřebují žádné vlastní technické vybavení.
 • Adastra má vlastní Big Data laboratoř (distribuce Cloudera), na níž bude některé nástroje ukazovat.

Technologie

 • Adastra je stříbrným partnerem společnosti Clou­dera, světového lídra v distribuci Hadoop technologii.
 • Vyzkoušíte si práci se špičkovým analytickým nástrojem Cloudera Data Science Workbench, který poskytuje přenositelnost kódů do některého z prostředí Python, Scala nebo R.

Školitelé z týmu Big Data

 • Výukou vás budou provázet zkušení architekti a lektoři, kteří se s vámi rádi podělí o svoje know-how z praxe.
 • Budou s vámi sdílet bohaté praktické zkušenosti. Zapojí vás do diskusí o konceptech realizovaných úloh u větších i menších zákazníků.
 • Naši školitelé pravidelně vedou klientské workshopy, účastní se odborných konferencí a publikují na téma Big Data.
Sdílejte dále: