Případové studie Výrobní podnik


Výrobní podnik

Řešení společnosti Adastra v globálním výrobním podniku

Mezinárodní společnost, která vyrábí a prodává svůj produkt po celém světě a která musí na měsíční bázi předepsaným způsobem reportovat. Zákazník získal díky námi dodanému systému ucelený přehled a dohledatelnost všech klíčových ukazatelů a navíc v rámci uzávěrky vytváří forecast do konce fiskálního roku. Kromě toho má pokryty i funcionality budgetingu a reportingu, takže může operativně porovnávat jednotlivá období a řídit nalezené odchylky.

Jaký problém jsme řešili

Vzhledem k rozpětí aktivit zákazníka (technický vývoj, výroba v různých zemích, subdodávky do koncernových továren, globální distribuce) představovala měsíční uzávěrka složitý a neprůhledný proces.

Progresivní vedení controllingu se proto rozhodlo, že je nutné nahradit stávající ruční proces uzávěrek (kdy se data rozesílala v excelech po celém světě, ty někdo upravil a pak je zase ručně konsolidoval z různých verzí zpátky) systematičtějším řešením.

V následném výběrovém řízení zvítězil přístup a technologie prezentované konzultanty Adastry.

Projekt byl svojí komplexitou jedinečný. Firma, která plánuje a vyhodnocuje informace z tolika různých oblastí businessu, je na českém trhu výjimkou.

Projektový manažer, Adastra

Jaké jsme dodali řešení

Plánovací proces zákazníka se výrazně zpřesnil a standardizoval díky převedení do technologií IBM Cognos Planning, IBM Cognos TM1, Oracle DB a SAP Business Objects. V těchto technologiích se plánovací proces vyhodnocuje již od r. 2009 (projekt byl zahájen v r. 2008). Adastra zajišťovala implementaci celého řešení i následnou podporu a rozvoj, které probíhají v týmu pěti konzultantů dodnes. Do projektu se průběžně zapojilo přes 100 zaměstnanců na straně zákazníka a více než 15 konzultantů z Adastry.

Plánování je založeno na platformě IBM Cognos Planning a IBM Cognos TM1 a zahrnuje jak strategické plánování, tak budgeting a forecasting. Plánování probíhá na měsíční bázi. Hodnoty plánu se ukládají a archivují v databázi Oracle a jsou zpřístupněny prostřednictvím reportů v SAP Business Objects. 

160tis

V rámci projektu vzniklo přes 30 plánovacích modelů pro různé oblasti businessu, které jsou doplněné o více než 200 reportů. Logika výpočtů v databázi má zhruba 160 000 řádků kódu, což podtrhuje rozsah a složitost řešené problematiky.

Jak projekt dopadl

S dodávkou našeho systému došlo k automatizaci mnoha dříve ručně realizovaných úloh, předávání dat mezi odděleními, zvýšení průhlednosti a dohledatelnosti dat a zákazníkovi se otevřely rozsáhlé analytické možnosti napříč informacemi v celém uzávěrkovém procesu.

Po dobrých zkušenostech se systém rozšířil o tvorbu budgetu, čímž se ještě více rozšířily možnosti odchylkových analýz.

Zákazník dnes používá moderní plánovací a reportingové technologie, aby zjednodušil a zpřehlednil své vnitřní procesy. Jsme rádi, že i díky našemu příspěvku zákazník rok od roku roste a je úspěšnou společností i v globálním měřítku.

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Sdílejte dále:
Zbyněk Uličník

Project Manager

Zbyněk Uličník

Marek Vích

Senior Consultant

Marek Vích

Zdeněk Hruška

Senior Consultant

Zdeněk Hruška

Filip Rufer

Senior Conultant

Filip Rufer

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.