Případové studie Finanční správa


Finanční správa

Automatizované čištění dat na generálním finančním ředitelství zavedla Adastra

Dnešní digitální doba s sebou přináší stále se stupňující a vyšší nároky na množství, a hlavně kvalitu dat uvnitř organizace. S větší či menší nekonzistencí v datech se potýká každá firma i organizace státní správy a musí tento problém řešit – buď pomocí manuálních oprav a úprav nebo plně automatizovaným přístupem. Nejinak tomu bylo i v případě Generálního finančního ředitelství, které zvolilo automatizaci.

Jaký problém jsme řešili

Generální finanční ředitelství je státní organizace spravující daně státu (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací). Pracuje tedy s obrovským množstvím dat o daňových poplatnících.

Pracovníci GFŘ museli často řešit problémy související s velkým počtem daňových poplatníků (cca deset milionů obyvatel, téměř 500 tisíc cizinců, přes 450 tisíc firem a téměř 1 milion živnostníků (OSVČ)), tedy s ohromným objemem dat. Jedním z nich byla také jednoznačná identifikace fyzických i právnických osob spolu s jednoznačným a správným přiřazením jednotlivých daní k danému subjektu. Zpracovávaná data potřebovali pravidelně aktualizovat, a to co nejrychleji a automatizovaně.

GFŘ spravuje a zpracovává data v miliardových objemech v hodnotě desítek až stovek milionů korun.

Jaké řešení jsme zvolili

Jako nejlépe splňující podmínky GFŘ  byl vybrán a nasazen nástroj z rodiny Ataccama Data Platform: Ataccama Data Quality Center (ADQC). Mezi hlavní úlohy, pro které ADQC využívají, patří:

  • unifikace osob v číselnících vnějších zdrojů pro potřeby další analýzy
  • okamžité opravy identifikovaných duplicit
  • automatizované doplňování adres a jejich unifikace
  • a další úlohy

Zpracování dat probíhá dávkově, protože při transformaci dat dochází ke kombinaci ADQC a jiných ETL prostředků s cílem zajistit co nejkvalitnější datovou základnu pro analytickou činnost GFŘ. Variabilita vstupních a výstupních formátů ADQC takové nasazení velice usnadňuje.

ADQC je velmi efektivní a uživatelsky velmi příjemný nástroj, který lze snadno a rychle implementovat. Dodavatel poskytuje dostatečně rozsáhlé a kvalitní školení, dokumentaci i potřebnou součinnost v místě implementace.

Ing. Bedřich Valigura, ředitel Odboru daňové analytiky, generální finanční ředitelství

Jak projekt dopadl

Samotná instalace nástroje ADQC na Generálním finančním ředitelství proběhla v řádu dní. Součástí implementačního týmu byli i zaměstnanci Finanční správy, kteří si dnes vše sami spravují a upravují. Při implementaci ocenili lokální, česky hovořící supportní a vývojový tým.

Nástroj ADQC nabízí kromě již používaných i řadu dalších funkcionalit, které Generální finanční ředitelství v budoucnu také 

využije. Rozhodlo se je nasazovat postupně, v dalších fázích projektu, s ohledem na aktuální možnosti a potřeby.

Instalace ADQC proběhla během několika dní.

Nástroj Ataccama oceňujeme především pro jeho přehlednost a efektivitu. Koncoví uživatelé ho byli schopni plně využívat prakticky ihned po nasazení a proškolení. Co nám tato investice přinesla? Automatizaci v procesech, obrovskou úsporu času a možnost se spolehnout na kvalitu dat pro analytickou činnost.

Ing. Bedřich Valigura, ředitel Odboru daňové analytiky, generální finanční ředitelství

Kdo se na projektu podílel

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Sdílejte dále:
Růžena Barešová

Business Development Manager

Růžena Barešová

Zajímá vás podobné řešení? Ozvěte se nám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.