.

Newsroom


Novinka

09. 01. 2018

Délka čtení: 2 minuty

Jak absolventy IT přiblížit praxi

Rozvoj firem vyžaduje odborníky znalé byznysu. Většina společností logicky za tímto účelem oslovuje IT konzultantské společnosti, respektive jejich experty, kteří jsou schopni rozpoznat byznys přínos a budoucí význam v množství dat, které firmy generují a uchovávají.  Tito konzultanti musí umět data nejen uspořádat a vyhodnotit užitečné informace pro další použití, ale zároveň výsledky datových manipulací a analýz přehledně představit klientovi. Ideální konzultant v IT oboru tedy není jen absolvent informačních technologií, ale také člověk s duchem obchodníka, díky němuž firma dokáže odhalit v datech nové obchodní příležitosti.

Nedostatek odborníků, nadbytek byrokracie

Velká většina konzultantských společností, které se v IT pohybují, se nicméně v posledních letech potýká s nedostatkem takto kvalifikovaných odborníků. Disponovat analytickým myšlením a empatií, neboli schopností pochopit požadavky klienta, nabídnout odpovídající řešení a ještě uzavřít obchod je bohužel vzácnost.

V současnosti se univerzity sice snaží připravit své studenty tak, aby měli následně možnost získat uplatnění v konzultantských společnostech, avšak tlak na množství absolventů a s ním spojená byrokracie vysokých škol je z tohoto pohledu bohužel kontraproduktivní. Zároveň tomu přispívá i fakt, že učitelé při své veškeré snaze nemají dostatečný prostor začleňovat inovativní řešení a novinky z oboru do studia. Nestíhají je sledovat, a tudíž je ani nemohou detailně znát. Často se o nich dočtou pouze na internetových blozích či diskuzních fórech, a to většinou jen na těch zahraničních.

Aby toho nebylo málo, technologie je také potřeba si vyzkoušet, prověřit a vymyslet ukázkové příklady. Chybí tedy konkrétní zkušenost, nestačí jen být v obraze. Z uvedených důvodů bohužel výuka za reálnou praxí z pohledu zaměstnavatelů zaostává.

Propojení firem a škol

Již několik let funguje na nižších vzdělávacích stupních spolupráce firem se školami. V současnosti k tomu dochází i na univerzitách. Firmy participují na praktických seminářích pro studenty, díky nimž mohou připravit kvalitní potenciální zaměstnance pro trh. Navázání výuky na reálné pracovní prostředí vnáší do studia svěží vítr a čerstvý absolvent má větší šanci, že obstojí i ve skutečném pracovním životě.

Spolupráce nabízí výhody všem stranám. Školy se stávají atraktivnější pro studenty díky zajímavé náplni své výuky i možnostem uplatnění v oboru. Zaměstnavatelé na základě své iniciativy ve studijní sféře zkracují čas zaškolování nových zaměstnanců a sami studenti si mohou vyzkoušet nové věci dříve, než se za nimi zavřou dveře fakulty.

Na základě nastíněného principu vznikl i projekt DS&BI Academy organizovaný Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze. Katedra informačních technologií si je naštěstí vědoma rozptylu vznikajícího mezi teorií a praxí, a svou výuku tudíž systematicky vylepšuje například pořádáním workshopů a spoluprací se špičkovými odborníky.

Sdílejte dále:
Dagmar Bínová

Big Data Science Lead

Dagmar Bínová