.

Videoanalytika

Zvyšte bezpečnost práce ve vašem skladu

Videoanalytika a rozpoznávání obrazu umožňuje nové možnosti v bezpečnosti a v predikci. Zredukujte počty nehod, bezpečnostních incidentů a zbytečných pracovních úrazů.

Setkáváte se se situacemi, kdy zaměstnanci nedodržují bezpečnostní pravidla? Chodí do zákazu vstupu, nebo si zkracují cestu přes místa, kde právě probíhá rekonstrukce či údržba a kde může dojít ke zranění? Využijte možností našeho řešení pro bezpečnostní management využívající moderní technologie internetu věcí a video analytiky. Pomocí kamerového systému a analýzy obrazu rozpoznáváme, co se v obraze děje. Na základě video analytiky vyhodnotíme bezpečnostní incident ještě předtím, než dojde k nehodě.

Videoanalytika umí rozpoznat
  • objekty

  • osoby

  • chování a situace

  • texty

  • anomálie

  • zda-li má dělník ochranné pomůcky

  • upozornění v případě porušení pravidel (např. vjezd do zakázané zóny)

Jak to funguje

Kamerou se snímá prostor, v němž právě probíhají např. práce údržby, a vysokozdvižné vozíky a zaměstnanci bez pracovních přileb do vymezeném prostoru nesmí. Prostor je vytyčen kužely, které pro video analytiku určují zónu zákazu vstupu. Jakmile se v prostoru objeví vysokozdvižný vozík nebo zaměstnanec bez pracovní přilby, systém okamžitě automaticky pošle upozornění manažerovi bezpečnosti i konkrétnímu zaměstnanci, který nastavená pravidla porušil.

None

Ukázka řešení

Podívejte se, jak by to mohlo vypadat i ve vašem skladu.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Adéla Mikschiková

Business Development Manager IoT

Adéla Mikschiková