.

Master Data Management

Master Data Management

Konsolidujte, integrujte a čistěte data z různých zdrojů, získejte jednotnou referenční datovou základnu pro celou organizaci.

Data jsou sice ropou 21. století, ale je potřeba je třídit, verifikovat, zabezpečit a nakládat s nimi tak, aby management na jejich základě mohl dělat kvalifikovaná rozhodnutí. 

Cílem Master Data Managementu (MDM) je vytvořit v organizaci jediný a hlavní referenční zdroj pro všechna důležitá data (obchodní, marketingová, výrobní, provozní, finanční atd.).  

V Adastře jsme zrealizovali a i nyní pracujeme na projektech z oblasti MDM. V praxi se jedná o komplexní, velmi sofistikované úlohy, jelikož velké organizace zpracovávají desítky milionů dat z desítek interních systémů. Řešíme samotný přístup k datům i způsoby nakládání s daty.  

MDM problematiku často probíráme také na úrovni mateřské společnosti a jednotlivých dceřiných společností. Jedna data se totiž nacházejí v mnoha systémech a v mnoha podobách. A pak se často stává, že takto redundantní data nejsou konzistentní – buď z hlediska obsahu nebo času. 

89 %

89 % vedoucích pracovníků souhlasí s tvrzením, že nepřesná data kazí schopnost organizace poskytovat excelentní zákaznickou zkušenost.

Oblasti MDM

Data Discovery 

Abychom mohli nasadit MDM řešení, je nejdříve nutné poznat data, nad kterými chceme MDM provádět. Nejdříve zjistíme, jaká data a v jakých systémech se ve firmě nacházejí. Poté je sjednotíme na jedno místo, odkud se už dají analyzovat.  

Integrace 

Pro zavedení procesů MDM je nezbytné, aby byla všechna data centrálně uložena. Discovery tedy v první fázi poskytne informace o tom, v jakých systémech data jsou, a tato data se následně pomocí integrace „dopraví“ na jedno místo pro další využití. Dochází k integraci vstupních dat z různých systémů využívajících různé platformy (Windows, Linux, iOS, Android), které poskytují různé technologie (webové služby, REST API, SQL, CSV, MS Excel) v různých fragmentech (přírůstek, plný snímek). Celý proces přesunu dat je nutné řídit, protože se data poskytují v různých intervalech a jsou na sobě závislá. Proces řízení umíme monitorovat a výsledky auditovat. 

Kvalita 

Operace masteringu předpokládají, že záznamy, se kterými pracují, mají určitou datovou kvalitu. Nekvalitní data totiž mohou výsledky masteringu značně zhoršit. Úroveň kvality vyhodnocujeme podle pravidel a následně ji vylepšujeme, a to buď manuálně, nebo automatizovaně. 

Každé vyhodnocení kvality představuje hodnotu, která říká, jak je daný záznam kvalitní a jak je možné s tímto záznamem nakládat v následných procesech. Hodně nekvalitní záznam může úplně změnit pohled na výsledný mastering.  

Mastering 

Mastering dat se zabývá tím, jak data z různých zdrojů konsolidovat, aby ve výsledku poskytl jednotný pohled na záznamy pro okolní systémy. Masterovaná data tedy slouží jako referenční zdroj pro ostatní systémy. Obvykle k nim přidáváme další data, tzv. metadata, která říkají, jak s těmito daty nakládat. 

Rádi byste získali řešení přímo na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás ještě dnes.

1/3

Až třetina dat o zákaznících či potenciálních zákaznících je nějakým způsoben nekvalitních.

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám.

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.