Adoki

Adoki: komplexně řízené datové přenosy

Staňte se datově řízenou firmou. Pracujte se stejnými daty on-premise i na cloudu.

Nástroj Adoki

         
   
         

přesouvá data mezi
různými systémy – rychle,
efektivně a bezpečně

 

replikuje obrovské počty
objektů v minimálním čase

 

řídí vše automatizovaně
a z jediného místa

 

 

 

 

 

Cíle Adoki

         
   
         

Hybridní
systémy

Zajistit úplně stejná data jak na cloudových, tak na on-premise systémech.

 

Řízené datové přenosy

Zajistit stále konzistentní datové struktury a minimalizovat vliv datových přenosů do IT infrastruktury.

 

Jakýkoli počet objektů a objem dat

Nelimitovat počet ani velikost přenášených tabulek, bez omezení z hlediska standardních formátů a zdrojů dat.

 

 

 

 

 

Adoki řídí a spravuje datové přenosy

Adoki umožňuje společnostem efektivně replikovat data mezi systémy. Centrálně řídí a monitoruje přenosy dat z a na jakoukoliv datovou platformu (on-premise i cloud). Datové přenosy se automaticky optimalizují, aby dosahovaly co největšího výpočetního výkonu a neomezovaly provoz platforem a primárních a cílových systémů.

5 000

Jediný člověk uřídí 5 000 datových přenosů namísto dosud potřebného týmu specialistů.

None

   

Replikační platforma pro komplexní správu dat

Adoki je platforma postavená na open source technologiích. Umožňuje generovat a škálovat datové přenosy. Pro propojení s jakýmkoli datovým úložištěm využívá jednotlivá nativní řešení a konektory. Automaticky kontroluje datová schémata a zajišťuje, aby byla konzistentní. Poskytuje statistiky a optimalizuje datové přenosy s cílem minimalizovat zatížení platforem.

10+

Adoki umí denně snadno replikovat desítky terabytů dat.

None

   

Vlastnosti Adoki

Replikuje, synchronizuje, distribuuje, konsoliduje, migruje, snímkuje a nahrává data ze všech hlavních dodavatelských systémů.

Lze ho rychle a snadno nastavit pomocí intuitivního grafického rozhraní (GUI), bez jakéhokoliv ručního programování.

Na základě zdrojových metadat automaticky generuje cílová schémata.

Umožňuje jednoduše konfigurovat datové transformace, a to i v průběhu přenosu.

Pracuje až se stovkami zdrojů a cílů.

Přenáší data v tradičním i hybridním prostředí v režimu real-time i dávkově.

Udržuje konzistentnost a integritu složitých datových struktur.

Centralizuje monitoring a správu datových přenosů  do intuitivního grafického rozhraní.

Minimálně ovlivňuje, tj. nezatěžuje zdrojové ani cílové systémy.

Flexibilní modulární řešení, které respektuje organizační procesy společnosti.

Příklady použití Adoki

Podporované systémy

None

Grafické uživatelské rozhraní Adoki

Ikona - uživatelské rozhraní
Intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro vývojáře a operátory
Ikona - REST rozhraní
Rozhraní REST pro systémy a automatizované frameworky
Ikona - dashboard
Dashboard v Elastic/Kibaně, open-source nástroji pro vizualizaci zpracovávaných logů

V médiích

Přečtěte si o tom, jak pravidelně přesouvat klíčová data z tradičních datových skladů (EDW) na platformu Big Data:

None

Napište si o konzultaci zdarma

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Jakub Augustín

Big Data Competency Lead

Jakub Augustín

Marcel Vrobel

Expert na Big Data

Marcel Vrobel