Adoki

Adoki: komplexně řízené datové přenosy

Staňte se datově řízenou firmou. Pracujte se stejnými daty on-premise i na cloudu.

Nástroj Adoki

         
   
         

přesouvá data mezi
různými systémy – rychle,
efektivně a bezpečně

 

replikuje obrovské počty
objektů v minimálním čase

 

řídí vše automatizovaně
a z jediného místa

 

 

 

 

 

Cíle Adoki

         
   
         

Hybridní
systémy

Zajistit úplně stejná data jak na cloudových, tak na on-premise systémech.

 

Řízené datové přenosy

Zajistit stále konzistentní datové struktury a minimalizovat vliv datových přenosů do IT infrastruktury.

 

Jakýkoli počet objektů a objem dat

Nelimitovat počet ani velikost přenášených tabulek, bez omezení z hlediska standardních formátů a zdrojů dat.

 

 

 

 

 

Adoki řídí a spravuje datové přenosy

Adoki umožňuje společnostem efektivně replikovat data mezi systémy. Centrálně řídí a monitoruje přenosy dat z a na jakoukoliv datovou platformu (on-premise i cloud). Datové přenosy se automaticky optimalizují, aby dosahovaly co největšího výpočetního výkonu a neomezovaly provoz platforem a primárních a cílových systémů.

5 000

Jediný člověk uřídí 5 000 datových přenosů namísto dosud potřebného týmu specialistů.

None

   

Replikační platforma pro komplexní správu dat

Adoki je platforma postavená na open source technologiích. Umožňuje generovat a škálovat datové přenosy. Pro propojení s jakýmkoli datovým úložištěm využívá jednotlivá nativní řešení a konektory. Automaticky kontroluje datová schémata a zajišťuje, aby byla konzistentní. Poskytuje statistiky a optimalizuje datové přenosy s cílem minimalizovat zatížení platforem.

10+

Adoki umí denně snadno replikovat desítky terabytů dat.

None

   

Vlastnosti Adoki

Replikuje, synchronizuje, distribuuje, konsoliduje, migruje, snímkuje a nahrává data ze všech hlavních dodavatelských systémů.

Lze ho rychle a snadno nastavit pomocí intuitivního grafického rozhraní (GUI), bez jakéhokoliv ručního programování.

Na základě zdrojových metadat automaticky generuje cílová schémata.

Umožňuje jednoduše konfigurovat datové transformace, a to i v průběhu přenosu.

Pracuje až se stovkami zdrojů a cílů.

Přenáší data v tradičním i hybridním prostředí v režimu real-time i dávkově.

Udržuje konzistentnost a integritu složitých datových struktur.

Centralizuje monitoring a správu datových přenosů  do intuitivního grafického rozhraní.

Minimálně ovlivňuje, tj. nezatěžuje zdrojové ani cílové systémy.

Flexibilní modulární řešení, které respektuje organizační procesy společnosti.

Příklady použití Adoki

Podporované systémy

None

V médiích

Přečtěte si o tom, jak pravidelně přesouvat klíčová data z tradičních datových skladů (EDW) na platformu Big Data:

None

Napište si o konzultaci zdarma

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Jakub Augustín

Big Data Competency Lead

Jakub Augustín

Marcel Vrobel

Expert na Big Data

Marcel Vrobel