Zajímá vás oblast self-service business intelligence, neboli samoobslužných BI technologií? Pak si přečtěte nejnovější článek Martina Ryse, Business Intelligence Competency Leadera Adastry. Ve článku se dozvíte, jaké přínosy tyto technologie nabízí pro zefektivnění reálné práce s daty pro business, a seznámíte se zároveň s případovou studií využívající konkrétního nástroje Power BI Desktop.

Přečtěte si celý článek o self-service business intelligence problematice.