Je smutnou pravdou, že řada firem se o zákazníky zajímá, až když od nich dostanou pomyslnou „výpověď“. To už bývá ale pozdě a zákazník skončí v náruči konkurence. Problémy zákazníků je však možné předvídat a pokročilá analytika nasazená na bohatství dat pocházejících z různých systémů a sociálních sítí dokáže být v péči o zákazníky mocným nástrojem.

Přečtěte si celý článek Dagmar Bínové, Big Data Science Leadera Adastry.