Textová analytika bude jedním z klíčových témat firem v roce 2016. Tak to alespoň potvrdilo 70 % účastníků odborné text-analytické snídaně, kterou dne 12. listopadu 2015 uspořádala Adastra ve spolupráci s partnerskou společností Ataccama.

Práce s nestrukturovanými daty, která je pro textovou analytiku stěžejní, je jednou z podoblastí aktuálně velmi trendové analýzy tzv. Big Dat. I proto nás těší stále narůstající zájem firem o tuto problematiku a její řešení a jsme rádi, že se naší diskuze zúčastnilo 50 účastníků z celkového počtu 28 firem, kteří měli zájem podělit se o své vlastní zkušenosti z dosavadní praxe a sdílet osvědčené postupy.

Společně jsme se zaměřili na konkrétní možnosti využití textové analytiky pro byznys, které jsme následně demonstrovali na příkladu z praxe našeho významného klienta z bankovního sektoru. Jeho řešení, které efektivně využívá získané informace pro lepší pochopení vlastních zákazníků, tleskáme. V krátkém demu jsme následně také představili vybrané funkcionality našeho vlastního text-analytického řešení.

Dle získaných odpovědí účastníků z vyplněných formulářů je jejich hlavním záměrem analyzovat zejména data vycházející z poznámek k bankovním transakcím, záznamů front-office pracovníků, přepisů hovorů z call center, popřípadě příspěvků na sociálních sítích a emailové komunikace.

Máme textová data a co dál?

Firmy mají vysoké ambice. Celých 62 % dotázaných hodlá využít získané informace pro cílený marketing. Polovinu firem zajímá zejména potenciální možnost, jak díky zanalyzovaným datům zabránit odchodu klientů, a 37 % respondentů následně odpovědělo, že data využije při zpracování zpětné vazby od svých zákazníků.

Jsme rádi, že vám data, která vaše podnikání generuje, nejsou lhostejná a rádi vám pomůžeme v jejich dalším efektivním využití pro vaše potřeby, ať už jsou jakékoliv. 

 

Máte zájem se dozvědět více o této problematice? Přečtěte si o Big Data a zeptejte našich odborníků!