Dne 24. února 2016 proběhl v Národní technické knihovně již druhý ročník konference Primetime for…Big Data, na kterém jsme ani letos nemohli chybět a opakovaně jsme se zapojili do programu. Za Adastru mezi řečníky vystoupil Jakub Augustín, profesionál v dané problematice a zároveň náš nový Big Data Competency Leader. Jeho přednášku s titulem „Big Data – Pojďme konečně sklidit i vysoko visící ovoce!“ si přišlo do sálu poslechnout více než 200 účastníků setkání z řad IT profesionálů, finančních i vedoucích pracovníků.

Jakub se zaměřil na problematiku Big Dat s orientací na využití jejich potenciálu pro marketingové a prodejní činnosti. Neopomněl také uvést konkrétní příklady z praxe, kde díky datům firmy i oddělení dospěly lepších výsledků, a vybídl publikum k započetí systematické práce s daty.

Rok 2015 je podle něj zlomový. S daty se postupně začíná pracovat obdobně jako při sběru jablek. Rozdíl je v tom, že se nezačíná od koruny, ale od spodu, tedy nejprve s analýzou jednodušších informací, kterých mají firmy velké množství, a až poté postupně s velkými daty „visícími výše na stromě“.  

Nezbývá tedy než dodat slovy Jakuba: „Big Data není jen buzzword – nebojte se do nich pustit!“

 

Shlédněte krátký rozhovor s Jakubem a zjistěte, komu Big Data vlastně nejvíce přinesou.