Obrat české firmy Adastra, která je dnes úspěšnou mezinárodní konzultační a softwarovou společností, v uplynulém roce poprvé překonal hranici dvou miliard korun. A to zejména díky prestižním zakázkám pro klienty z řad velkých finančních, telekomunikačních a retailových společností.

Praha, 1. června 2015 – Celkový obrat mezinárodní skupiny Adastra Group vzrostl z 1 778 milionů Kč v roce 2013 meziročně na 2 029 milionů Kč. Společnost tak poprvé ve své historii překročila magickou hranici obratu ve výši dvou miliard korun a zaznamenala úctyhodný 14% meziroční nárůst.

V uplynulém roce se Adastra – vedle tradičního budování datových skladů a analýzy obchodních informací (Business Intelligence) – zaměřovala zejména na projekty z oblasti „big data“ (tj. velkého objemu různorodých dat, která lze díky speciálním nástrojům využít například k optimalizaci marketingové a prodejní strategie). „Až 90% obratu tvořily služby, které Adastra poskytovala svým zákazníkům z řad velkých a středně velkých společností zejména z finanční, telekomunikační, retailové a výrobní sféry a organizacím státní správy,“ říká Jan Mrázek, prezident, Adastra Group.

V neposlední řadě měl velký vliv na obrat společnosti i segment finančního plánování a tzv. aplikačního monitoringu (Application Performance Management – měření kvality služeb poskytovaných informačními systémy z pohledu koncových uživatelů).

Na celkovém obratu Adastra Group se český trh podílí z jedné čtvrtiny. „Rok 2015 bude pro využití velkých dat v České republice zlomový. A to zejména díky širší nabídce nových softwarových i hardwarových řešení, která jsou významně cenově dostupnější než tradiční řešení,“ dodává generální ředitel pražské kanceláře Pavel Kysela s tím, že většina významných českých firem již na těchto projektech pracuje nebo je plánuje realizovat. Čímž big data začnou využívat jako efektivního nástroje pro zvyšování výnosů a snižování obchodních rizik.

Graf: Finanční výsledky Adastra Group v letech 2010 – 2014 v milionech Kč