Do Adastry, přední mezinárodní konzultační společnosti českého původu, se po téměř dvou letech vrací z Microsoftu Martin Rys. Jako competency leader pro oblast Business Inteligence bude do praxe aplikovat nové trendy v oblasti Big Data, Internet of Things a cloudových a mobilních službách Business Inteligence. Cílem je udržet Adastru na pozici špičkového dodavatele v oblasti systémů zajišťujících zpracování a analýzu dat.

Úkolem Martina Ryse jako odborníka na na problematiku Data Warehousingu a Business Intelligence bude aplikovat v praxi perspektivní trendy a technologie v bouřlivě se rozvíjejích oblastech jako jsou Big Data,  Internet of Things, Cloud Business Intelligence, Advanced Analytics, Self-service Business Inteligence nebo Mobile Business Intelligence.

“V Adastře chci především zajistit rozvoj odpovídajících kompetencí, navázat partnerství s relevantními dodavateli a rozvinout spolupráci s našimi zákazníky,” upřesňuje své první kroky ve firmě Martin Rys.

Výsledkem by pode něj měla být schopnost pomoci zákazníkům s efektivní modernizací v oblasti zpracování, analýzy a využití dat: Portfolio nabízených služeb by mělo kromě implementace systémů zahrnovat i konzultační služby, například při definici vhodných případů využití informací získaných analýzou dat, dále při definici moderní architektury a plánu rozvoje nebo definici relevantních procesů.

Součástí poskytovaných služeb budou také workshopy a školení a realizace prototypů včetně dodávek komplexních řešení.

Martin Rys        

Do Adastry nastoupil jako konzultant v roce 2005. Předtím působil ve společnosti Eurotel Praha, kde po více než deseti letech ukončil svou úspěšnou kariéru na pozici IT manažera. V roce 2014 odešel do Microsoftu, kde působil  jako DWH/BI architekt.

Od ledna 2016 je novým Business Intelligence Competency Leaderem v Adastře. 

Rys má za sebou z pozice konzultanta řadu úspěšných projektů pro významné klienty z oblastí telekomunikací, bankovnictví a pojišťovnictví. V následujících letech se hodlá soustředit primárně na rozvoj kompetencí DWH/BI v rámci projektů využívajících technologická řešení Microsoft SQL Server, Hadoop, Power BI, Azure, Cortana Intelligence Suite nebo IoT Suite a rozšiřovat stávající portfolio nástrojů.