Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra v rámci prestižní evropské soutěže European Business Awards 2012/2013 získala titul „National Champion“. Je tak jednou z osmi společností z České republiky, které se mohou tímto označením pyšnit. Odborná porota při hodnocení kladla důraz na inovace, obchodní úspěšnost a trvalou udržitelnost společnosti.

„Ocenění „National Champion“, které je udělováno nejdynamičtějším společnostem v Evropě, nás samozřejmě velmi těší. Je to pro nás potvrzení, že jsme zvolili správný směr a děláme svou práci dobře,“ komentoval Pavel Kysela, generální ředitel společnosti Adastra.

Všechny společnosti, které získaly titul „National Champion“, budou soupeřit o označení Ruban d’Honneur. O 110 podnicích, které toto označení získají, rozhodne porota složená z předních evropských obchodních přestavitelů, akademiků a podnikatelů. Jména výherců budou zveřejněna na slavnostním udílení cen, které se uskuteční v dubnu 2013.

Více informací o European Business Awards naleznete na www.businessawardseurope.com.