Společnost Adastra získala ve své historii první grantový projekt na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců, do kterého vstoupila společně s partnery, společností Adastra Business Consulting, s. r. o. a společností ADASTRA Apliqua, s. r. o.

Projekt je svými aktivitami zaměřen na udržení a rozšíření odborné kvalifikace zaměstnanců všech tří společností s cílem udržet systém firemního vzdělávání a podpořit zaměstnance společnosti v jejich dalším rozvoji.

3-loga-velikost-100.jpg

Aktivity projektu jsou zaměřeny na oblast IT technologií v návaznosti na neustálý pokrok a rozvoj oblasti ICT. Díky projektu budou společnosti pokračovat ve výuce anglického jazyka a pozornost zaměří také na rozvoj měkkých dovedností svých zaměstnanců.

Společnost získala celkem 995 070 Kč na vzdělávání svých zaměstnanců a zaměstnanců partnerů, které budou čerpány postupně v rámci 12 měsíčního vzdělávacího programu.

Prostředky společnost získala z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha adaptabilita

Operační program Praha – Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti