Obrat společnosti Adastra, která je dnes úspěšnou mezinárodní konzultační a softwarovou společností, v loňském roce dosáhl 2,304 miliard korun. Oproti roku 2014 jde o 13% nárůst. O nadpoloviční většinu zakázek se postaraly firmy z oblasti financí a bankovnictví.

Celkový obrat mezinárodní skupiny Adastra Group vzrostl meziročně z 2,029 miliard Kč v roce 2014 na 2,304 miliard Kč. Česká pobočka Adastry se na tomto výsledku podílela z jedné pětiny.

V loňském roce se skupina Adastra úspěšně zaměřila kromě tradičních oblastí i na oblast Big Data. Tyto technologie přináší do světa informačního managementu nové možnosti, jak rychleji a levněji zpracovávat větší množství dat i data ze zcela nových zdrojů. Stále více zákazníků nachází v této oblasti potenciál pro podporu svého obchodu i způsob zlevnění provozu.

Rok 2015 byl pro oblast velkých dat zlomový. Ve financích, bankovnictví, telekomunikacích, retailových službách, a dokonce i ve výrobní sféře nyní dochází k masivnímu rozvoji práce s daty, což klade nové nároky na schopnosti a znalosti IT odborníků.

“V roce 2015 jsme rozšířili tým jen na českém trhu o 75 nových konzultantů. Stále častěji je poptávána nová pozice Data Scientist, která vyžaduje aplikaci znalostí z ekonomie, IT, matematiky a statistiky. Tito lidé však na trhu téměř nejsou, a proto vychováváme vlastní talenty,” přibližuje situaci na trhu práce Pavel Kysela, generální ředitel české pobočky společnosti Adastra.

V roce 2016 se dá podle Adastry očekávat další rozvoj projektů v oblasti Big Data a k nim navazující oblasti Internetu věcí (IoT). “I v oblasti IoT dochází k velmi rychlému rozvoji. Už se rýsují i první konkrétní aplikace. Věřím, že už v následujících dvou letech budeme svědky masivnějšího nasazení technologií IoT a intenzivního sběru dat ze senzorů všeho druhu i u velkých hráčů na českém trhu,” věří Kysela.