V současnosti už nejsou Big Data a Internet of Things (IoT) v odborných kruzích považovány za neznámé pojmy. Digitální doba nám totiž umožňuje zaznamenávat informace různými technologiemi, a tak nám tyto popularizované trendy otevírají zcela nové a často ani netušené obchodní příležitosti, jak z dat vytěžit maximum pro své aktivity. Dokonce i v našem domácím prostředí se postupně množí příklady úspěšných řešení a stále smělejší projekty využívající platformy Big Data…

Právě Big Data a inovativní a především smysluplné cesty pro jejich využití v prostředí byznysu byla tématem červnové Adastra Innovation Breakfast, která se zaměřila na čtyři oblasti představující reálné možnosti jejich uplatnění za aktuálních podmínek a dostupných technologií.

Jakub Augustín, Big Data Competency Leader Adastry, hned v úvodu nabídl účastníkům argumenty, proč se v současnosti vyplatí budovat Big Data platformu a jakou budoucnost mají nově vzniklá řešení, respektive, na co je dobré se v praxi zaměřit. Jakub stál zároveň u vzniku kompetence Big Data v Adastře a vůbec zrodu prvních úloh na téma Big Data v českém prostředí, a tak mohl společně s dalšími zástupci Adastry a její partnerské společnosti Adastra Partnering, kteří v rámci setkání vystoupili, pohovořit o reálných a bohatých zkušenostech z praxe u klientů z oblasti bank, pojišťoven, telekomunikačních společností, výrobních společností nebo obchodních řetězců.

Na výsledcích krátkého šetření Adastry porovnávající situaci mezi lety 2015 a 2016 ve firmách na českém trhu Jakub mimo jiné reflektoval jejich rychle rostoucí zájem řešit samotnou Big Data problematiku ve vlastní společnosti a zhodnotil také nejčastější příčiny problémů současných DWH/BI řešení dávající důvody pro vybudování Big Data platformy. Kámen úrazu podle jeho zkušeností většinou spočívá zejména ve složitosti procesů napojených na datové sklady a také v neschopnosti datových skladů nabídnout dostatečně rychlé uvedení na trh od vývoje (time to market) pro nové případy užití (use cases).

Tomáš Lancinger, Data Science Manager Komerční Banky, následně představil publiku své praktické zkušenosti s budováním Big Data laboratoře vytvářející prostředí pro realizaci Big Data byznys úloh v zázemí této velké banky a nechybělo ani seznámení s pokročilými možnostmi analýzy velkých dat o zákaznících v podobě externí datové monetizace, kterou nabídl Matěj Mišík z partnerské společnosti Adastra Partnering ze Slovenska. Řešení Market Locator, které prezentoval na případové studii z telekomunikační společnosti Slovak Telekom (T-Mobile), umožňuje efektivně zacílit na lidi z určitým typem chování.

Závěrečného vystoupení se zhostil Martin Rys, IoT & Business Intelligence Leader Adastry, který problematiku velkých dat následně propojil s oblastí Internet of Things a její schopností sbírat data z různých zařízení pro jejich další vytěžování.

Akce se zúčastnilo přes tři desítky hostů převážně z řad manažerů, odborníků na inovace a strategické řízení.  Z šetření mezi účastníky také vyplynulo, že v rámci Big Data oblastí se firmy připravují řešit zejména analýzu logových dat, householding a také detailní analýzu zákazníka (360° customer view). Většina již také vyhodnocuje nasazení IoT platformy pro vhodné případy užití. V průběhu setkání nechyběla ani podnětná diskuze, která přinesla řadu obohacujících poznatků ze zkušeností z různých zastoupených odvětví.

Děkujeme za účast a těšíme se opět příště na viděnou!

Zjistěte více o problematice Big Data a Internet of Things.